Disclaimer

Algemeen

In2Value B.V. (Kamer van Koophandel 69801134), verleent u hierbij toegang tot www.In2Value.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. In2Value B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

In2Value B.V. spant zich in om de inhoud van www.In2Value.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.In2Value.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer - en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met In2Value B.V.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij In2Value B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van In2Value B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Gebruik van informatie

In2Value B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat In2Value B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In2Value B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen In2Value B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-Mail

In2Value B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met In2Value B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. In2Value B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. In2Value B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van In2Value B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intelectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebuik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieeerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat In2Value B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »